יהלי הרבט

מראות

www.vimeo.com\yali,

yalush@gmail.com

6:00 דקות, אנימציה קלאסית.

התבגרותם של ילדה ואביה משתקפת דרך נסיעותיהם המשותפות במכונית  ושינויים שמתחוללים במערכת היחסים ביניהם במשך השנים. הפרויקט בשיתוף עם לי דרור.