טל קנטור

במילים אחרות

vimeo.com/talkantor

kantaltor@gmail.com

5:55 דקות, טכניקה מעורבת – אנימציה קלאסית בשילוב לייב-אקשן.
אדם חוזר בזיכרונו אל רגע של החמצה גדולה בחייו עם בתו. הפגישה הקצרה איתה לאחר שנים, מערערת את עולמו.