סו מצוזאווה

7 שנים בארץ

so.matsuzawa@gmail.com

27:00 דקות, דוקומנטרי.

בשנים 2015-2009 סו מצוזאווה שהה בישראל ובפלסטין.
"התשובה אינה ידועה לאיש, אנו רק חיים בהווה".אין כל אמת בסרט זה, יש רק את הזמן שסו בילה בישראל עם האנשים שפגש במהלך 7 שנים.