שני פלג

ככה

vimeo.com/morethanvideos

shanip25@gmail.com

9 דקות, עלילתי/דוקומנטרי. 
דביר מורה לפסנתר באחד הימים המסריחים בחייו. מבוסס על סיפור אמיתי.

הפרויקט בשיתוף עם נירי לוי.