אור אברהמי

אנגסט

avrahamy.itch.io/angstthegame

or.avrahamy@gmail.com

משחק מחשב.

אפשר לומר שאנשים בעולם נחלקים לשני סוגים: אלה שכבר שכחו את חטיבת הביניים ואלה שזוכרים אותה כתקופה הנוראה בחייהם.

דרך חוויה זו, אנגסט חושף את השחקן למציאות של חרדה חברתית. מטרתו לעורר מודעות לתופעה ואף לסייע בהתמודדות עִמה באמצעות הפנמת המכניקה של המשחק.

המשחק נעשה לפרויקט הגמר במסגרת התכנית המשולבת של המחלקה לאנימציה בבצלאל והפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית.