עפר גבע

ארץ תכול אין אב

www.ofergeva.co.il/art

ofergeva3@gmail.com

 15:00 דקות, הקרנת וידאו ו-Found Footage דיגיטלי, שמע היקפי.

לפני לכתה לישון שומעת כל ילדה מאמה את אותם הדברים. מי שרוצה לגדול ולהיות חזקה כמו אימא, לשמור ולהגן עלינו כמו אימא, וללכת לצבא ולהילחם באויב כמו אימא – צריכה להיות ילדה טובה ולעשות מה שאמא אומרת.