ליזה סולוביוב

שאלות זהות

only.boon@gmail.com

כ- 10:00 דקות, וידאו אינסטליישן.

העבודה עוסקת בזרות ובשייכות, בזהות חצויה של ישראלית שלא נולדה בארץ.