לירן בלאו

ראיית לילה

blauliran@gmail.com

11:46 דקות, וידאו.

תחקיר ביולוגי טכנולוגי אישי על בדידות האינדיבידואל והתבוננות בסביבה החיצונית מתוך האינטימיות הבטוחה של הבית. העלאת שאלות בנוגע לזוגיות ולמיניות תוך כמיהה למגע ולהיחלצות מהניכור המתמשך.