כרם נאטור

karamnatour@gmail.com

עבודת וידאו שמציגה את הבנליות ואת המורכבות של מערכת היחסים בין האמן לבין אמו ואחיו התאום.