אפרת ברגר

גזוינדלך

Efrat.pb@gmail.com

28:00 דקות, וידאו, דוקומנטרי.

אחרי שהשיל מעצמו את רוב הסממנים, יהודה עומד בפני הצעד האחרון שישלים את יציאתו בשאלה: גזירת הפאות.