יאנה רוטנר

תשע נגזרות

Yanarotner.tumblr.com

mylongaddress@gmail.com

0544456129

Two persons look each other in the eye,
see not their eyes but their looks
Robert Bresson
ההתבוננות היא פעולה תרבותית, היא מבנה ומארגנת את אקט ההתבוננות בעולם ומעניקה לו משמעות.
בעבודה שלי אני מייצרת תחביר העוסק בשאלות על משמעות של התבוננות דרך מרחבים של קולנוע וצילום תוך בדיקה של היחסים המדיומליים ביניהם. באופן ספציפי מהותו ותפקידו של המסך מהדהדים בעבודות אלה, אני מתייחסת אל המסך כאל משתנה בנוסחא הצילומית. על ידי הצבה של זויות שונות של אור מסך אני בוחנת האם, ובאיזה אופן, משתנה זה ישפיע על התוצאה.
משפטו של ברסון, הנגזר מתוך ספרו "הערות על הסינמטוגרף", משמש מניע לפרויקט הנוכחי. מתוך הישענות על שיח תיאורטי הדן באופני המבט והראייה בפילוסופיה העכשווית אני מבקשת להציע תשע אפשרויות למרחב צפייה תוך שינוי צורה של אותם מוקדי המבט לאובייקטים המוצבים בחלל והדגשת היחסים ביניהם באמצעות חומר, צבע וצורה המתפרסים מתוך הצילום אל מחוץ לגבולות הצילום.
התחביר הנוצר בחלל התצוגה אל מול הצופה אינו מניח לדימוי הצילומי להתקיים במרחב הנוח והבטוח שלו אלא נועד לבדוק את גבולותיו ולאתגר אותו. כל דימוי הוא יישות בפני עצמה, כל דימוי הוא נגזרת, הוא התקיים בזמן בו הוא נוצר ומתקיים כעת ביחס חדש. על ידי הפעולות אותן אני מבצעת על הדימויים אני מבקשת להנכיח את המרכיב המופשט והנעדר המייצר למעשה את המבט הצילומי – האור.