סטניסלב פוספלוב

pospelovstanislav87@gmail.com

0545706991

הפסולת התעשייתית הנערמת באופן אקראי באזורי תעשייה יוצרת, בלי משים, צורות מבניות במרחב המזכירות אובייקטים פיסוליים. פעולת הצילום מעצימה את נוכחותם של אובייקטים אלו, כך שלמרות העמדתם האקראית, שהיא, על פי רוב, רשלנית ונעדרת מודעות לערכים אמנותיים, נוצר באופן פרדוקסלי, בתוך האי – אסתטי סידור אסתטי. המודעות לאפשרות האסתטית מייצרת הקשרים המעלים על הדעת מצבים של התמוטטות, קריסה ואובדן שניתן לפרשם כרמזים לאסון אפוקליפטי שממשמש ובא ואף לראות באובייקטים הפיסוליים אנדרטאות.
בד בבד השיטוט באזורי התעשייה חושף בתוך האי- סדר והאקראיות חוקיות מתחום הפיזיקה, המכונה אנתרופיה. אנתרופיה הוא מונח המאפיין את מידת אי הסדר במערכת פיזיקלית. המדע מסיק שהאנטרופיה של היקום גדלה כל הזמן או במילים אחרות, "אי הסדר" ביקום תמיד הולך וגדל. מנקודת מבט זו ההתבוננות על המרחב התעשייתי מאפשרת לראותו כמערכת דינמית שבה  אי הסדר הגדל  מהווה פוטנציאל ליצירת חיים חדשים באזורים המתועשים.