נטע לוין

netaleee@gmail.com

0547557055

"זוהי קהילייה מדומיינת, משום שאפילו באומה הקטנה ביותר אין החברים בה מכירים את רוב החברים האחרים, אינם פוגשים אותם או אפילו אינם יודעים עליהם משהו. ועם זאת בתודעתו של כל חבר באומה יש דימוי של שייכותם לאותה קהילייה."
(בנדיקט אנדרסון, קהיליות מדומיינות)
דרך חשיבה זו אני מנסה לבחון את הקהילה המקומית, שספחה אליה יחידים מתרבויות רבות אשר מנסים להתמזג לתרבות הומוגנית אחת.
בעבודתי אני מתעסקת עם שאלות זהות ושייכות דרך סיפורה האישי ותוך שימוש בדמותה של אמי אשר הגיעה ארצה מלטביה בהיותה נערה.
הפרויקט עסוק בפירוק התרבות הלוקאלית כביכול, תוך הבלטת המתחים הטמונים בהטרוגניות שלה. הדמות והדימויים בפרוייקט מאתגרים את שהיינו מצפים לפגוש ביחס לתרבות זו.
שירונים שמציגים גיבורי תרבות של מקום רחוק, שיכונים אשר מערערים על המרחק שבין הלוקאלי לאוניברסאלי, ולצד זה עבודות וידאו אשר מציגות אקט פרפורמטיבי של יחידה בקהילה אל מול ריטואלים המסמנים את התרבות הלוקאלית. עבודות וידאו אשר כמעט מציגות זהות לאומית כאקט פרפורמטיבי.