אלה משי אוחנה

ellaohana9@gmail.com

0546269667

תוך כדי עבודת חקירה, חיפוש אחר "שורשים", נוף פנימי שתר אחר נוף גאוגרפי להתחבר

אליו, מצאתי שאחד המרכיבים הדומיננטיים בנוף הוא אבן הבזלת על מגוון תכונותיה, אותן

עיבדתי ושילבתי בעבודה כדי ליצור השתנות צמיחה ותנועה, שתייתר את האדם כמפעיל.

פעולות התיעוד הצילומי ממשיכות גם כאשר אני עוסקת באובייקטים מסוגים שונים

ומאפשרת לי ליצור מציאות חדשה ,קסם, שמכיל לא רק את הקיים אלא גם את תגובתי אליו.

זאת, על ידי חיבור והחסרה, העלמה או הוספה ,טשטוש האובייקט הנבחר, העברתו לסביבה

אחרת ויצירת סביבה חדשה.

בפרוייקט הגמר שלי ב"בצלאל", אני עוקבת אחר ההשתנות של קבר אבי סבי ,הנמצא

בטבריה בבית קברות עתיק מאוד. בעקבות חידוש שהמצבה עברה, נבט זרע של עץ אשל

מתוך הקבר, צומח ומעמיק את שורשיו, הסדקים שנוצרים במצבה עקב הצמיחה ,ממשיכים

ה"מצבה" בעבודה הגמר שלי מייצרת תרגום ושחזור לאותו תהליך של התשנות. היא עשויה

כולה מאבני בזלת שמקורן מהסביבה בה נמצא בית הקברות- טבריה. אורכה של המצבה

הוא 061 ס"מ ורוחבה 57 ס"מ. על המצבה ,לארכה, מונח גליל העשוי פרספקס הנע על

להתהוות ולהתרחב.

צירו. על הבזלת הצמחתי גבישים מנחושת גופרתית שצבעם כחול קובאלט.