יעל גרשון

קליפות

Gershon.yael@gmail.com

בפרויקט הגמר שלי בחרתי לעסוק בקשר שבין אדם לכליו ולחפציו. אוספים של חפצים שאגרתי במהלך חיי היו עבורי השראה, והמרכזי ביניהם הוא אוסף כפיות. יצרתי כלי אוכל המדגימים את הקשר האינטימי בין אדם לכלי שממנו הוא אוכל. הכלים נבנים בתהליך הכולל יציקות של אזורים שונים בגופי. כך הם נעשים חלק ממני ומגופי, משמשים לי קליפה ומכילים אותי, ואני ניזונה מהם.
חומרים: אדמית, גלזורה.