נטלי אליס

זוויות ראייה

Natalielias10@gmail.com

הפרויקט עוסק במבט כיסוד מכונן בהבניית הסובייקט, כאשר בעל המבט הוא בעל הכוח, ואילו הגוף המשמש מושא למבט הופך בעל כורחו לאובייקט. בקולקציה הדגשתי את מערכת היחסים ואת הכוחות החברתיים המגולמים במבט ובחנתי את הגוף הלבוש כמושא של מבטים ופרספקטיבות. הגזרות נוצרו באמצעות שכפול דימויי גוף, הבדים יוצרים משחק בבואות ושילוב חומרים טבעיים וסינתטיים זה לצד זה, וכך נמשך התעתוע שבין המציאות לבין האופן שבו אנחנו תופסים אותה.
חומרים: צמר, משי.