מוריה אלינסון

בד בבד

Moriaellinson@gmail.com

הפרויקט נוצר בהשראת צילומים מיקרוסקופיים של אורגניזמים הנוצרים מתא בודד המשכפל את עצמו. פריטי הלבוש מורכבים כולם ממארג של פיסות בד המחוברות זו לזו בעבודת יד מחושבת ומוקפדת, חתוכות בחיתוך לייזר ללא כל תפר. פיסת הבד המשוכפלת יוצרת שפה צורנית ייחודית המתכתבת עם המחזוריות המתמטית שמקורה בטבע.
חומרים: צמר לבוד, עור, משי, אריגים סינתטיים.