ליטל וייצמן

חוקיות החומר

litalweizman.com/

litalvaitzman@gmail.com

במסגרת הפרויקט חקרתי את החבל ואת שימושיו המגוונים. שאבתי השראה ממלאכות קראפט המבוססות על חבלים כגון השחלה, קשירה וליפוף, אשר שימשו בין היתר ליצירת סלים ושטיחים. בתהליך העבודה שימש החבל על מבנהו, גמישותו וצורתו האין-סופית, ליצירת יריעה ונפח. כמו כן שימש החבל יסוד המוביל את הפעולה העיצובית סביב הגוף, בעבודה חופשית על בובת חייטים. הצבעוניות הניגודית מדגישה את המבניות הייחודית של הבגד ואת חוקיות החומר שנולדה מהחבל. חומרים: חבלים מכותנה, חוטי משי, עור.