דנה שפירא

פמיליטריזם

danashapi@walla.com

כילדה שגדלה בבסיסים ובשיכונים צבאיים, אני זוכרת את עצמי מתהלכת ברחובות במעיל הצבאי של אבי. ילדה בדרגת סא"ל. אירוע אחד שבו הסרתי בתום לב את דרגותיו בעלות הערך ואיבדתי אותן וגרר כעס רב, הוא נקודת המוצא לפרויקט הגמר. בפרויקט זה פירקתי סיכות צבאיות והרכבתי אותן מחדש לסדרת תכשיטים המעלה זיכרונות ומחשבות על הסמליות, על הגאווה ועל הטקסיות שבענידה.
חומרים: סיכות צבאיות (רדי מייד).