הגר מגן

אבות המזון

magenhagar@gmail.com

050-7107074

מנחה: טל גור

צלם: עודד אנטמן

קערה, בקבוק, צלחת. ממצאים ארכאולוגיים המוצגים במוזאון סטרילי מאחורי זכוכית מבריקה. בימים עברו הם הכילו לחם ויין ושימשו באופן כה יום-יומי את אלו שהיו כאן הרבה לפנינו.

שולחן האוכל מספר סיפור של זמן, איפה היינו אז והיכן אנו היום? מה השתנה? מה נותר כמות שהוא? הפרויקט מעלה תהייה על צורך ותִרבות. בתקופה שבה החפצים סביבנו מוחלפים ומשתנים ללא הרף, מתקדמים במהירות לצד הטכנולוגיה ומספקים כל רעב שמעלה הדמיון, הצורך הבסיסי לעצור לרגע, לשבת סביב שולחן ולאכול, עומד בעינו.

והצלחת? אותה צלחת.