דניאל דרנגר

פתוח סגור פתוח

ddrenger25@gmail.com

052-6155150

מנחה: פרופ' חנן דה לנגה

צלם: עודד אנטמן

בתרבות שלנו, האסוציאציה הראשונה למשמע המילה "מחסום" היא 'אין כניסה'. מעבר בין אסור למותר. אחר כך עולה דימוי של שער ביטחוני, אולי בסיס צבאי, כניסה לבעלי אישור בלבד, אל תעבור, אזהרה! לעומת זה, במסורת היפנית לשער יש דימוי אחר. השער הטורי המינימלי מסמל את החיץ שבין המקדש הקדוש לעולם שחוצה לו, החילוני. העמוד עשוי שני עמודים הנושאים שתי קורות.

כניסת כלי רכב לבניין מגורים אינה כניסה למחנה צבאי, אך לעתים קרובות ממוקם בה מחסום דמוי "זרוע", "כנף" או "מסילה", כמו אלה השומרים על בסיס צבאי שמור. כך, על אף תשומת הלב הרבה שמקדישים אדריכלים לכל פרט במבנה וליחסים בינו לאדם המתגורר בו, הרושם הראשוני המתקבל הוא 'אין כניסה'.

"פתוח סגור פתוח" הוא פרויקט העוסק במחסום שאינו חוסם. מטרתו היא להשתלב בחניון בנייני מגורים ולקבל בחיוך את פני העוברים ושבים. המחסום הוא בצורת טבעת פתוחה, וכאשר מגיע רכב היא שוקעת בתוך האדמה ומאפשרת מעבר, לאחר מכן, זורחת חזרה למקומה. תפקידה להיות נקודת ציון בין החוץ לפנים, לא כקטבים מנוגדים, אלא חלק מרצף מתמשך בלא הפרדה של ממש ביניהם. נוכחותה והיעלמותה משלימות זו את זו ונבלעות האחת בשנייה. פתוח, סגור, פתוח.