עמרם עמי חלא

בין ארכיטקטורה לעיצוב תעשייתי

amihala@walla.co.il

050-8712980

מנחה: פרופ' עזרי טרזי

צלם: עודד אנטמן

״כל אדם זקוק למקום שבו יוכל לצאת מדעתו בשלווה״, אמר אדוארד אבי, וגם אני מצאתי את עצמי לא אחת מבקש לעצמי מקום כזה. הפרויקט עוסק ברווח שבין החלל הארכיטקטוני למשתמש הקצה, ואיך ניתן להשפיע עליו מנקודת מבטי, מתוך עולם עיצוב המוצר. אני מבקש לבחון באמצעות הפרויקט איך אפשר לייצר חללים באמצעות חפצים, החפצים שלי. בחרתי לעצב רהיט פרגודי המייצר פינת עבודה בתוך החלל הקיים מצדו האחד וצדו השני משמש לצורכי החלל הנוסף, תוך שימת דגש על משולש יחסי הגומלין שבין האובייקט לחללים שיצר ובינם למשתמש.