אדיבה ביגל

Sveevi - עזר לימודי חכם לבתי ספר יסודיים

http://adivabeigel.wix.com/portfolio1

adivabeigel@gmail.com

050-5902032

מנחה: הדר שפירא

צלמת: אדיבה ביגל

האם הצפיפות הרבה בכיתות בבתי הספר מקנה עצמאות ואחריות או שמא גורמת לילד להרגיש אבוד בהמון?

הפרויקט נולד מתוך שאלה זו והתבוננות בצפיפות בכיתות הלימוד בישראל המשפיעה על יכולות הלמידה ותפיסת סביבת הלימוד של הילדים בכיתה. מצד אחד, הרצון של המורה שיהיה לה יחס אישי עם כל תלמיד ומצד שני הקושי לשלוט בכיתה מרובת תלמידים, ועל אלה יש להוסיף שאלות נוספות הנוגעות להתפתחותו של הילד.

מטרת הפרויקט היא לבחון אילו פרמטרים ניתן לחזק ולשמר בכיתה כדי ליצור סביבה לימודית על ידי אובייקט עזר-מורה-תלמיד המלווה את הילד במהלך היום בסביבת בית הספר.

על ידי תאורה והקרנה על כל שולחן וחיבור לממשק בקרה שנמצא אצל המורה נוצרות אינטראקציות לימודיות וחברתיות שונות בכיתה, התורמות לאווירה לימודית שיש בה דגש על הפרט בהיותו חלק מקבוצה.

Sveevi פועל בטכנולוגית Bluetooth וממוקם על שולחנו של כל תלמיד. המוצר הוא חבר אישי חכם המלווה את הילד במשך היום ויוצר פעילויות המבוססות על קשר אישי וחברתי בין השוהים בכיתה.