יעל אקרמן פרלוב

למען הסדר הטוב

www.yaelakl.wix.com/yael-akerman-perlov

yaelakl@walla.com

054-5991614

לפי המיתוס והרי מטבעו של המיתי לשקר- האב אינו יכול להיות אלא חיה. האב הקדמון הוא האב של טרם האיסור על גילוי עריות, של טרם ההופעה של החוק, של סדר המבנים ושל השארות, ובקיצור של טרם הופעת התרבות. מסיבה זו הופך אותו פרויד למנהיג הלהקה, אשר בהתאם למיתוס החייתי, סיפוקו הוא ללא מצרים.

ז'אק לאקאן, מתוך "על שמות האב"

חומרים וטכניקה: ברזל, פורצלן ונייר, טכניקה מעורבת.