נועה ראזר

מערכת ישיבה עירונית

noarazer.com

noarazer@gmail.com

054-3115450

אני רוצה לייצר הזדמנות, מחשבה, אולי רק מבט, חיוך או אפילו כעס. חוויה של תלות במובן החברתי תרבותי. חוויה שלא הייתה מתקיימת באותו האופן, לולא נוכחותו של האחר, מוכר או זר.
מערכת ישיבה המורכבת ממושבים קרמים מסתובבים, המושבים מחוברים בבסיסם ומתחת לרצפה למערכת גלגלות כך שכאשר אדם יושב ומסתובב בכיסאו, הוא מסובב, למעשה, אדם נוסף.

חומרים וטכניקה: בנייה ידנית, קרמיקה והדפס.