ניר דיק

שוליים של אזור יבשתי בסמוך ולאורך גוף מים גדול

nirdick@gmail.com

050-8218595

שוליים של אזור יבשתי בסמוך ולאורך גוף מים גדול


חומרים וטכניקה:
אריחים קרמיים, שיער, הדפס קרמי