הדר לוי

שעת הזאבים

hadarle26@gmail.com

054-4555326

'שעת הזאבים' היא השעה שבין הלילה ובין הזריחה. זוהי השעה שבה רוב האנשים מתים. זוהי השעה שבה הלא-ישנים נרדפים על ידי פחדם העמוק ביותר; זו השעה שבה הרוחות והשדים הם במלוא כוחם.
"אינגמר ברגמן"

הפרויקט מתקיים בעולם שכולו מרחב ביניים. הוא בוחן את היחסים בין הקצוות באמצעות סביבה של עצמים המתקיימים בתווך של בין לבין, בין חי למת, סטטי לדינאמי, אנונימי ואינטימי, בין פרא לתרבות.

חומרים וטכניקה: חומר קרמי, עץ יציקות, שריפת עישון, הדבקה קרה, וידיאו, רישום.