אסתי בלסם

בינינו

estee.balsam@gmail.com

052-6683315

"אי-הנראות אינה מציינת היעדר יחסים" עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף.
חוק הוא, שעל מנת למדוד מרחק בין שני גופים, על אותם שני הגופים לנכוח. מה קורה כאשר אחד מן הגופים איננו נוכח, אלא נסתר? איך עלינו להתייחס למרחב אשר בשום צורה לא ניתן לתחמו? הרצון לכמת את המרחק ביני לבין האינסוף נובע מההשתוקקות למפגש עימו, כאשר לכאורה, הוא נמצא אי שם, מולי.

חומרים וטכניקה: זכוכית מוכספת