אהוד אורבך

מכה בפטיש

www.ehudorbach.wix.com/ehudorbach

EhudOrbach@gmail.com

052-9281917

הפרויקט עוסק בחקירת התפר שבין הפטיש ככלי בעל נוכחות פיזית כוחנית, לבין שבריריות החימר. ההכלאה בין ראשי הפטישים מנכיחה את החיבור הבלתי אפשרי לכאורה בין שני העולמות. גילוי זה מאפשר שיח חדש ביניהם, אנלוגיה לשיח הפנימי המתחולל בתוכי, ולמשולש החיים בו אני חי: משפחה – צבא – אומנות. המקיים בעבורי את המתח בין השובר והשביר, בין הפוגע והפגיע.

חומרים וטכניקה: חמר, פורצלן, אבניים, יציקה לתבנית, חיתוך והדבקה, וידאו.