בוריס מורוז

Bag of Words

www.borismo.wix.com/capstone

Boris.Morose@gmail.com

052-8626957

הדו"ח השנתי שפרסם המוסד לביטוח לאומי, מתאר את ממדי העוני והפערים החברתיים, מופק כחוברת עבה, מלאה בנתונים, בטבלאות, בגרפים ובתרשימים. התייחסתי לטקסט של הדו"ח בניסיון לבטא את הניתוק של המלל מחובת הטיפול הממשי: בדקתי את  כמות הופעתן של המילים בטקסט כפי שנהוג בשיטת Bag Of Words. לפי שיטה זו מילים שמופיעות יותר ממילים אחרות מאפיינות את הטקסט. את תוצאות הבדיקה המרתי למיכלים  של מילים.

חומרים וטכניקה: מכלים בעלי דופן כפולה נוצרו על הגלגל. הזיגוגים לטמפרטורה גבוהה. עבודת קול.