איילת הוכהויזר

דופק Pulse

www.ayulaglass.wix.com/ayulaglass

ayulaglass@gmail.com

050-7615941

אני כל כך ריקה, אבל למדתי איך להתמלא.
אני כל כך מלאה ומתרוקנת ביצירה, נתינה ושמחה.
אני לומדת  מאיפה ואיך להתמלא, ולאיפה ואיך להתרוקן.
לפעמים לא מצליחה ואז אני יוצאת מהשורה. תמיד יצאתי מהשורות.
מאד בודד כשזה קורה,
אך עדיין המערכת ממשיכה לעבוד.
העבודה היא מערכת של עשרה גופים חלולים, כל גוף מציג מצב שונה של התמלאות או התרוקנות.
חומרים וטכניקה: זכוכית מנופחת בטכניקת אינקלמו.