עמית אדלר

Heirloom

http://amitiadler.wix.com/amitadler

amitiadler@gmail.com

054-9732131

"התהיות והעניין שלי טמונים בחפצים ובחומרים שאנחנו מפיקים, שהאנושות מפיקה בנפרד מהעולם הטבעי, לנסות למצוא ולגלות משהו על מערכת היחסים שלנו עם החפצים וחומרים הללו. הסיבה לכך היא פשוט משום שבשפתנו ובמחשבותינו על חומרים טבעיים כמו עץ, אבן או אש, יש סביב אלו בועת אינפורמציה ואסוציאציות מסוימת. לדבר/ לחפץ יש את האיכויות הפיזיות אך בועת המחשבה סביבו מכילה את האיכויות המטפיזיות, את האספקטים שאנחנו מביאים לאובייקט, ההיסטוריה שלו, מיתולוגיה, משמעות והיסטוריה.”

Tony Cragg

חומרים וטכניקה: פורצלן (יציקות ועבודה ידנית) וידאו.