יסמין ממן

קו שאין ממנו חזרה

www.yasminmaman.com

yasmin.maman@gmail.com

ציורי הם ניתוח אנליטי שרירותי של עולמי הרגשי, כדי לפשטו ולהבינו. לעיתים עד כדי פעולה מתמטית המכילה נתונים ובכך מגבילה את הציור.

למרות החוקיות, כל קו נשאר כפעולה ייחודית. הוא ג׳סטה ציורית והוא גבול. כשם שגבול הוא מציאות קיימת וקבועה ועם זאת שברירית, הנוצרת מפעולה רישומית, כך גם הקו, על הבד החשוף, שאינו ניתן לכיסוי, הוא חד-פעמי ואין ממנו חזרה.