טל אנגלשטיין

גלגול

talengelstein.weebly.com/index.html

Engelstein.tal@gmail.com

מוצבת בחלל שקית סנדוויץ ענקית , אטומה ונפוחה כבלון. בתוכה ,מונח  שכוב מיכל אוויר דחוס ששוכנת בתוכו גוויה של עכבר. האוויר מווסת כך שהבל הגוויה מטפטף החוצה לאט לאט, ממלא את השקית ומספיג בריח את הפרפרים. למכל נתפרה חולצה של משמר אזרחי לפי מידה. האדם מתכווץ ונדחס לבלון מתכת המשחרר את נשימתו האחרונה, מנשים ומחייה את הפרפרים הסגורים בשקית המרעילה את החלל כשקית זבל ומייצרת בתוכה עולם חי הקפוא במקומו.