שיר כהן

shircohen.portfoliobox.io

shircohen.art@gmail.com

הפרוייקט כולל ציורי שמן, המתארים חללים פנימיים וחיצוניים. הציורים מתחקים אחר התאטרליות של הציור, בין אם פיגורטיבי או מופשט, ומנסים לעגן את עצמם בציור הקלאסי ובציור המופשט בו-זמנית. הציורים כולם מצויירים מתוך זיכרון, ועוסקים בארכיטקטורה והשפעתה על התרבות והמרחב הציבורי, אך מושפעים גם מקונבנציות של תאטרון ומוזיקה.