ספיר גל

Delpt.

miawallas1@gmail.com

עולם הדימויים הוא רפלקסיה על העצמי בעולם העכשווי, מעטפת ודימוי שלם אל מול התפוררות וריקבון מתמשך.
הדימויים בציורים לקוחים מתוך עולם המדיה.
קיים דגש על מחוות לציורי וניטס נוצריים ודלפטים הולנדים.