מיכאל בן אבו

כי מלא מיכאל

Mbarose55@gmail.com

המיצב בנוי משולחנות עמוסים בשלל חפצים אותם אספתי או יצרתי, והם מתארים את תהליך היצירה שלי כאמן מחד, ומהווים "קבינט פלאות" אישי ואידיוסינקרטי מאידך. על הקירות תלויות עבודות, שהן קודקס אישי המורכב מסיפורים מוצפנים, סודיים, ממערכות של צורות בהשתנות, ושל גופים וחלקי חפצים המייצרים סדרות מתפתחות מורפולוגית, גלגולים של  דימויים אישיים, היוצרים מערך רשתי פרדוכסלי, שכבות של סיפורים ומחשבות על חיים ומוות, ועל אמנות ומה שמעבר לה. העבודה שלי עוסקת בשפע ובעודפות, בגודש ובריבוי של פקעת רגשית, חומרית ופיסית.