מלי אייצ'או

ללא כותרת

maliayechow@gmail.com

שני זרים/ טסי א"א.

שני זרים כמהים, נשזרים

שני זרים זה בתוך זה, נארגים

מאבדים זהות אישית, משתנים

השניים, השונים הופכים לאחד

השניים מתמסרים ליד הגורל

נעלמים לתוך עולם לא מוכר

אחד שהוא שני זרים, מתפכח

שניים שהם אחד תרים לזהות

משהו בתוכם נפער, נגאל

שני זרים קרועים, פרומים

שני זרים דואבים, מתנתקים

משככים את הכאב, נרפאים