ליהי ניידיץ

בין השמש לירח

lihinidiz@walla.com

חללים מגדירים קו.
בין השמש לירח נמצא האור.
הירח הינו אור מלאכותי, אליו נלווים הכוכבים.
החלל שבין השמש הירח והכוכבים הוא הקו.
הקו הוא אני.
הברוש מנשק את המוות
ומזיין את החיים.
הלילה הינו האמת.
איפה האמת נחה?
האבל של החסר הופך לברכה.
החסר הינו ריק.
ריק מחבר בין הנרטיב.
מה שנמצא קיים?
אז מה חסר?