הדס דוכן

Out of space

Hadasiha@gmail.com

העבודה נוצרה עקב מחשבה על נקודות סינגולריות , חזיונות אור אדריכליים, תחושת הגוף במרחב ומרחב המשפיע על הגוף, מהירות האור ומהירות פעימות הלב.