אפרת רובינשטיין

שמך על גרגר של אורז

efikefi23@gmail.com

הציורים עוסקים בפולחני ישראליאנה במצבי צבירה ודחיסות שונים. בעבודות מעורבים ושזורים חפצים, מוצרים ושאריות אשר נאספו במהלך שנים או אשר מצויים בשגרת היום יום. טקסטים שלובים כחלק מאותה שפה. נושאי הציור מהולים בביוגרפיה אישית ומקיימים ערך נוסטלגי של תהייה על זמן ושיבושי זיכרון.