דניאל פילוסוף

daniphilo@gmail.com

ציורים קטנים מהתבוננות על חלקי צמחים.