אלינה אורלוב

alina.orlov167@gmail.com

בעבודותיי אני טרודה במוצאי הרוסי. סרטיי ופסליי עסוקים ברוסיות לגווניה: בהצבה של חפצים שבירים, בטקסיות תמוהה ובמיניות עכורה. בסרטיי אני מתחפשת לציצה מריצה, דמות בדיונית פרי עטי לפי שיר פופ רוסי; בשיר מסכימה הגברת ציצה לרקוד קאן קאן עם מאן דהוא תמורת מרמלדה ושוקולדה ; והנכונות הזו היא התמצית של היצירה שלי. הדמויות מתקיימות בעולם רחוק, שבו הן כלואות בוויטרינות זכוכית.
בתערוכה מוצגות שתי ויטרינות, מספר פסלים וכיתוב ניאון. בין הפסלים – מטריושקה מרוחה שכבת מיונז, תחת פעמון זכוכית; כוס זכוכית "לגבר" (כוס מיוחדת המיועדת לשתיית תה לגברים) מלאה מים רתוחים; וחישוק זכוכית גדול, יקר ועדין. כיתוב הניאון נושא את השם ציצה מריצה, שכבר הוזכר.